Warning: Undefined array key "HTTP_USER_AGENT" in /home/willypf469/domains/downloaddoc.eu/public_html/wp-content/themes/travelify/library/functions/functions.php on line 61
Preface - Justice versus conscience

Fairness is what justice really is versus Fairness by the time justice is done, … (cfr. below page).

De casus Liam Allan
 1. Liam Allan: Deel 1 Een 19 jarige criminologie student (januari 2016) waarover geen twijfel – niet de minste twijfel – mogelijk was! is de template van de website (tweede menu-item menubalk).
 2. Liam Allan is het schoolboekvoorbeeld van hoe men moeiteloos van iets die niet bestaat een justitie kwestie kan maken, om voor de sport iedereen – inclusief Justitie – voor de gek te houden.
 3. In een geest van verdwazing; als ’the blind leading the blind’, trapt justitie in de valstrik!
Liam Allan, a 22-year-old criminology student - falsely accused

Liam Allan, a criminology student

Bemerk

 • Niemand heeft Liam gevraagd of hij dit gedaan heeft, omdat men weet dat hij de persoon niet is die zoiets doet, zoals hij uitlegt in de BBC video’s op deze website.
 • Zijn moeder zegt in deze BBC video’s: ik vroeg me af of ik mijn zoon zag als een roos door een gekleurd glas.
 • Op de zittingen voor de rechtbank waren er tot 15 personen aanwezig om Liam te steunen (ze hadden zelfs een week vrijaf genomen). Voor de tegenpartij niemand, enzovoort, enzovoort … 
 • De casus is de eenvoud zelve. Een gebrek aan middelen kan niet de reden zijn, waartoe Liam de redenen opsomt, eveneens zijn twijfel nopens wat er gebeurd is nopens de dvd! (‘disclosure of information’ zoals dit officieel noemt).
 • Een mogelijkheid om in beroep te gaan was er zelfs niet, zoals de procureur in de video 4 in de eerste 4 minuten uitlegt: waar is de dvd? … 
 • Het toeval heeft gespeeld op het allerlaatste moment dat het die procureur is, Jerry Hayes, die invalt en het tij doet keren.
 • Zelfs als er helemaal niets ten laste is of schuld, wordt het bij justitie soms: ‘erop of eronder’. Dit is gewoon absurd.
 • Het kan iedereen overkomen.
Prosecutor Jerry Hayes: “It’s just sheer incompetence.”
Dit is ‘The End of Normal’.
Justitie en de werkelijkheid komen tegenover elkaar te staan!
Vrouwe Justitia met de blinddoek, de weegschaal en het zwaard; Mozes met de stenen tafelen

Vrouwe Justitia met de blinddoek, de weegschaal en het zwaard; Mozes met de stenen tafelen

De manier waarop justitie helaas wordt gebruikt bij Liam Allan is van toepassing op:

 

Micheal Morton; 

Ricky Jakson;

Anthony Ray Hinton

Brian Banks;

enzovoort … 

toegelicht in de website.

 

Het patroon is een onderdeel die bestaat binnen justitie
– een soort justitie – een justitie leemte –
waar men kan doen wat een mens met een geweten niet kan doen …

Het patroon is een onderdeel die bestaat binnen justitie
– een soort justitie – een justitie leemte –
waar men kan doen wat een mens met een geweten niet kan doen …

The law has been carried out wrongly.
There was obstruction to the course of justice

(= preventing the law being put into action).

The Double-Edged Sword of the Justice System.
It can harm the innocent.
The final nail in the coffin.

Het verkeerd of onzorgvuldig gebruik van justitie

Rowing harder doesn’t help if the boat
is headed in the wrong direction.

KENICHI OHMAE

Fairness? The time it takes to deliver justice, injustice has usually permanently damaged the most essential thing to remember.

 
 
 
 
 
 

The only stable state is the one in which all men are equal before the law. Aristole

Multi-layered means here destructive justice versus Justice is truth in action.

Flaws, imperfections, gaps, mistakes or errors, tunnel vision, loopholes and so on in the justice system can cause a crash.

A broken justice system destroys people’s lives.
It causes enormous chaos.
Liam Allan was falsely accused: ‘I’ve spent two years living in fear’!
It is appropriate to draw attention to such a thing and have the courage to discuss it with an open mind. 
It is an archilles’ heel of justice.
It is indispensable to be able to consult an honest person when, out of the blue, a completely contradictory and incoherent legal issue arises.

One prevents the puzzle pieces from falling nicely together.
A perversion of justice = to act illegally to avoid punishment or to get the wrong person punished.

Mankementen, onvolkomenheden, hiaten, fouten of vergissingen, tunnelvisie, achterpoortjes enzovoort in het rechtssysteem kunnen een crash veroorzaken.

Een defecte justitie maakt het leven van de mensen kapot.
Het veroorzaakt een enorme chaos.
Liam Allan werd vals beschuldigd: “Ik heb twee jaar in angst geleefd”!
Het is aangewezen zoiets onder de aandacht te brengen en de moed te hebben zoiets met een open geest bespreekbaar te maken.
Het is een archilleshiel van justitie.
Het is onontbeerlijk een eerlijk iemand te kunnen raadplegen wanneer uit het niets zich een volkomen tegenstrijdige en onsamenhangende juridische kwestie zich voordoet.

Men verhindert dat de puzzle stukjes mooi in elkaar vallen. 
Een perversie van het recht = onwettig handelen om straf te ontlopen of om de verkeerde persoon gestraft te krijgen.

25 years Innocent behind bars

39 years Innocent behind bars

30 years Innocent behind bars

6 years Innocent behind bars

10 years Innocent behind bars

7 to 13 years innocent behind bars

9 boys 13 to 17 years old – innocent behind bars

Age 14, Executed innocent via electric chair!!!!

43 years Innocent behind bars

25 years Innocent behind bars

39 years Innocent behind bars

30 years Innocent behind bars

6 years Innocent behind bars