A needle in a haystack or a red herring or Keeping up appearances

A needle in a haystack

Something that is impossible or extremely difficult to find, especially because the area you have to search is too large:

Finding the piece of paper I need in this huge pile of documents is like looking for/trying to find a needle in a haystack

Cambridge Dictionary

Keep up appearances: to pretend to be happier, less poor, etc. than you really are, because you do not want people to know how bad your situation is:

They were very unhappily married but kept up appearances for the sake of their children.
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)

 

Red herring: a fact, idea, or subject that takes people’s attention away from the central point being considered:

The police investigated many clues, but they were all red herrings.
Racism was not a factor in the case – that was a red herring thrown in by the defense lawyers.
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)

 

Red herring: a dried smoked herring, which is turned red by the smoke

Om iets te beoordelen hebben we te maken met een aantal obstakels, namelijk:

 • Voor eerste is er het gezond menselijk gesprek, indien men merkt dat zoiets wegvalt is er iets ernstigs die mankeert in het gebeuren.
 • De vanzelfsprekendheid valt weg omdat de gegevens niet gewoon ter beschikking gesteld worden, door de omstandigheden waarin je terechtkomt.
 • Bij het beoordelen zijn vaak slechts fragmentarisch gegevens gekend of er wordt slechts fragmentarisch rekening mee gehouden. Men zit als het ware in het schemerdonker of in de duisternis te werken en ziet helemaal niets van details in de omgeving, op de tast kan je onmogelijk iets vinden.
 • De mindset kan zo zijn dat men onmogelijk tot een fair oordeel kan komen, o.a. men heeft niet het besef, inzicht, waardenschaal, emotionele gevoeligheid of het niveau enzovoort, om tot een gezond inzicht te komen.
 • Wanneer je onverschillig bent of geen kennis hebt van de werking van iets of vast zit met een enge kijk op iets, heb je evenmin een fair of juist oordeel in overeenstemming met een werkelijkheid die je als het ware niet kunt vatten.
 • Het kan zijn dat men de omstandigheden niet kent, waardoor iets zich slechts in bepaalde omstandigheden kan voordoen die normaal niet voorkomen. Men heeft geen enkel beeld of referentie nopens die omstandigheden die zich nooit voordoen. Een eenvoudig voorbeeld olijfolie bij temperatuur rond het nulpunt stolt helemaal en krijg je onmogelijk nog uit de fles. Dit is iets waarmee je normaal nooit geconfronteerd wordt, waardoor je dit niet kent.
 • Het juridisch systeem kan zo lek zijn als een zeef – zoals op zoveel manieren in de video’s aan de oppervlakte komt. Of er kan op zoveel manieren misbruik zijn, zodat je in een context komt waarin alles volledig blokkeert. Het dient zo te zijn dat fraude systemen om een verloop te ontwrichten, niet mogelijk mogen zijn. Dit is niet de werkelijkheid en men dient dus rekening te houden dat er fouten kunnen gemaakt worden.

You have to have been through it, in order to understand it.

 • Het werken men twee maten en twee gewichten, twee werelden. Het is de wereld niet van de persoon die dient te oordelen. Het is iets die hem compleet vreemd is.
 • Een kind wordt op een passende wijze met zorg beoordeelt overeenstemmend met zijn wereld.
 • De ethiek dient zijn kans te krijgen, voorbeeld de uitzonderingssituatie van Mauro, de bekendste asielzoeker uit Nederland kon men in werkelijkheid niet op een correcte basis terugsturen. Ondanks uiteindelijk een team van 12 professoren uit allerlei universiteiten in Nederland duidelijk maakten dat hier het voorziene middel van discretionaire bevoegdheid van de minister het middel is, wilde Gert Leers die niet gebruiken. Uiteindelijk heeft de nieuwe minister Fredrik (Fred) Teeven de wet gewijzigd en het kinderpardon ingevoerd en kon Mauro na de tussenoplossing van het studentenvisum, een studie die voor hem te hoog was, dan uiteindelijke wel in Nederland blijven.
 • In Frankrijk werd de Malinese 22 jarige jongen, die een kind redde die aan de balkonleuning hing op de vierde verdieping, omwille van zijn daad als superheld onmiddellijk geregulariseerd en kreeg de Franse identiteitskaart met goedvinden van heel Frankrijk. Die dag waren de beelden wereldwijd te zie op alle TV zenders overal ter wereld. Hij werd ontvangen door de president Emmanuel Macron, kreeg onmiddellijk werk, de burgemeester nam het voor hem op enzovoort.
 • Wanneer de emotionele gevoeligheid unaniem gedragen wordt voorbeeld omwille van de ethische waarde van de daad of omdat men het hart steelt is alles mogelijk.
 • Er is de magie van een kind die alles doorbreekt.
 • Disconnected with reality, living in a bubble, zoals hoger reeds aangestipt, verhindert dat er een correct oordeel komt.
 • Wanneer iemand sensatiebelust is en er een fake story ontstaat kan men evenmin tot een correct oordeel komen
 • Geen of te weinig voorzorgen nemen om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt, is eveneens oorzaak dat het een oordeel is voor de schijn.
 • Ter herinnering: de kwestie dient goed uitgelegd te worden. Men kan niet vertrekken vanuit een axioma of vooroordelen of iets die op niets steunt.
 • Indien aan dit punt iets ontbreekt, is dit de indicatie dat men verkeerd bezig is.
 • Men mag ook niet uit het oog verliezen dat er altijd indicaties aan de oppervlakte komen, of dingen opvallen nopens hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
 • Het echte onderwerp verdient de aandacht. Een sub gegeven mag niet de substituut worden van het het werkelijke gegeven. Dit is een indicatie van misleiding.
 • Het geheel dient in het gehele verloop consistent te zijn.
 • Het is belangrijk dat er over alles grondig wordt nagedacht, om misleiding te vermijden.

In het bundel op papier – vernoemd op de eerste webpagina – staat wat hier in vogelvlucht wordt weergegeven, uitvoeriger.

Back to menu

Onderstaande twee video’s illustreren perfect de passende en spontane menselijkheid waarmee men een kind van 9 jaar beoordeelt.
Het spreekt voor zich. Een oordeel is een geheel van elementen waar op een faire manier rekening wordt mee gehouden.

1. –  9 Year Old Boy Cries During Audition – Then Amazes Everyone

Gepubliceerd op 22 nov. 2012

 
Follow me at www.facebook.com/farahalcide
 
 
 

2. – Malaki Paul No One Semi final [HD] Britains got talent 2012

Gepubliceerd op 9 mei 2012

 
Malaki Paul No One HD Britains got talent 2012 Live Semi finals. 9 year-old Malaki Paul broke down and cried during his audition, but hes back in the semi finals more confident singing Alicia Keys No One. Britain searches for a new act to perform in front of the royal family at the royal variety performance. Judged by Simon Cowell, Amanda Holden,Alesha Dixon and David Walliams.
 
 
 

3. Results Semi Final 4 [HD] Britains got talent 2012

Gepubliceerd op 9 mei 2012
Britains got talent 2012 Live Semi final Decision Results HD. Find out who from the 4th semi final will be in the finals.

Britain searches for a new act to perform in front of the royal family at the royal variety performance.
Judged by Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon and David Walliams.

 

Back to menu

4 Building a new generation of public defenders | Jonathan Rapping | TEDxAtlanta

Gepubliceerd op 8 mei 2015
Attorney Jonathan Rapping knows, “it’s really hard to be a caring lawyer. Caring is painful.” His organization, Gideon’s Promise, is inspiring a new generation of public defenders facing “the nation’s greatest civil rights issue today” – the tragic shortage of representation for those who can’t afford a lawyer.

Jonathan Rapping is strengthening public defenders and transforming public defense across the nation.

The 1963 Supreme Court ruling, Gideon V. Wainwright, mandated that poor people accused of crimes must be provided counsel if we are to live up to our nation’s promise of equal justice. Today, however, our nation’s jails and prisons are disproportionately populated with members of our most vulnerable communities due to structural, financial, and cultural challenges that have kept us from fulfilling this promise. Through Gideon’s Promise, Jon is building a new generation of public defenders to address these challenges and help shift the nation towards true equality in our justice system.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

Back to menu

5 Iraq – How do you sleep at night, Mr Blair?

Gepubliceerd op 13 jul. 2014

 
Neil Coppendale interrogates Tony Blair live on Channel 5 about the invasion of Iraq and asks him how he manages to sleep at night.
 
With the Chilcot Report in sight, at last, these and other questions will once again become the centre of national attention.
 
This interview is as relevant now as it was at the time.
 

Back to menu

6 Cheating Meter Maid

 

9 apr. 2011

 

Parking police woman hides the fire hydrant under her skirt and then gives a ticket to the people who park in that spot. A presentation of the Just For Laughs Gags. The funny hidden camera pranks show for the whole family. Juste pour rire les gags, l’émission de caméra caché la plus comique de la télé!