Connecting the dots

Connect-the-dots

Bringing together information from different places:

My involvement in this project is as the connect-the-dots guy.

Cambridge Dictionary
 1. Het is hetzelfde soort mateloze status die Bill Cosby als een model in de samenleving genoot, die hem beschermd heeft om te doen met mensen wat hij wilde, een status die hem onaantastbaar maakte.
  De BBC documentaire van ongeveer een uur geeft een helder beeld van het fenomeen BBC HD – The Bill Cosby Cases – Documentary 2018.
  Het genie in de show is duidelijk The Cosby Show – enkele willekeurige fragmenten.
  Voornoemde BBC documentaire over een periode van meer dan 50 jaar doet nadenken over de schaduwzijde van maatschappelijke status.
 2. De punten nopens de gerechtelijke dwalingen o.a. de BBC website over Robert Jones wrongfully convicted zijn de template nopens hoe men mensen kan verbrijzelen.
  1. Cfr. het artikeltje uit The Times dat een brandweerman domweg in de gevangenis terecht komt als gevolg van een pathologische leugenaar! en
   31 jaar voor een moord die nooit gepleegd werd, het belicht hoe men het leven van een mens kan laten uiteenvallen.
 3. Het is niet normaal dat een IT specialist van de anti-fraude cel bij de loterij in Groot-Brittannië, het mogelijk maakt dat de loterij kan opgelicht worden voor 2,5 miljoen pond. Wanneer het aan licht dreigde te komen stapt hij uit het leven.
 4. De erg bizarre constructie die werd opgezet om een leningfraude mogelijk te maken die niet werd opgemerkt.
  Het tart elke verbeelding, andermaal de roekeloosheid dat men dit durft en dat het lukt …
 5. We kunnen evenmin de ogen sluiten voor wat er gebeurt bij een notaris, gedocumenteerd in de best bekeken panorama uitzending van de VRT van dit seizoen De notaris die steken laat vallen.

Mauro met traan op linker wang

 1. Het levensverhaal van Mauro die op 18 jarige leeftijd zou teruggestuurd worden naar Angola, terwijl hij de helft van zijn leven in Nederland is.
  Op een video zien we hem hoe klein hij was toen hij als 9 jarige jongen alleen op het vliegtuig werd gezet.
  De hardvochtige houding van een minister is te zien op de video’s.
  De video’s tonen en laten horen tot welke paradox en verwerpelijke daad mensen in staat zijn.
  We zien welke maatschappelijke beroering de persoonlijke kwestie Mauro in Nederland heeft teweeg gebracht:
  De bekendste asielzoeker van Nederland.
 2. Idem, het ethisch maatschappelijk dilemma wordt belicht in de film Casualties of war De gewetensnood.
  De eerste video belicht het patroon van het stilzwijgen.

Ethical Dilemmas = a situation that will often invlove an apparent conflict between moral imperatives, in which to obey one would result in transgressing another

Scale A code of ethical standards in line with certain rules

Onderstaande 12 eminente experts tekenen de gemotiveerde brief die de argumenten van de bevoegde staatssecretaris om Mauro terug te sturen tenietdoen. Zoals toegelicht in bovenstaande artikelen.

 1. Pieter Boeles, emeritus hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden
 2. Leo Damen, emeritus hoogleraar bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen
 3. Roel Fernhout, bijzonder hoogleraar migratierecht en rechtsbescherming, Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 5. H.U. Jessurun d’Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam
 6. Peter Rodrigues, hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden
 7. Lieneke Slingenberg, onderzoeker migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 8. Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam
 9. Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 10. Sarah van Walsum, hoogleraar migratierecht en familiebanden, Vrije Universiteit Amsterdam
 11. Heinrich Winter, bijzonder hoogleraar, vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
 12. Marjoleine Zieck, hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht, Universiteit van Amsterdam

Dit maakt duidelijk dat de voormalige bewindvoerder Bleeker in de uitzending van Pauw en Witteman, inderdaad zegt “Ik walg van mijn woorden”

Back to menu

Maar er is ook het mooie en het positieve

In het goede deel van de wereld waarin wij hier leven, genieten we van mateloze verworvenheden.

Het gebeuren met de 22 jarige Malinese jongen omwille van kinderogen in Parijs toont de andere pool, nopens tot wat een mens in staat is.
Zoveel keer zegt die jongen in de video’s: «Dieu ma aider».

Het is bemoedigend en inspirerend te genieten van de vertolking van de song Hopeful, I ‘ll be missing you en Lifeline door 3 tieners, ze brengen iets voor een publiek van 4000 man.

Leondré and Charlie vliegen na hun eerste auditie naar Los Angeles voor de morning TV en na de finale naar Japan en Australië en de wereld rond

Anti-Bullying Ambassadors

Back to menu

Men kan niet alles over boord gooien. De website doet een appel op menselijkheid doormiddel van een evenwichtig beeld van de samenleving, inspirerende elementen uit het leven, elementen die blij maken …

Blind Man Burned House Prank

 

3 jul. 2011

Poor blind man asks good Samaritans if they will help him get in a taxi cab and take him home after a long, relaxing vacation in Hawaii. Unfortunately, when he arrives, all he finds is the ruins of his old house, covered in ashes and soot. There must have been a terrible fire when he was away, and everything has been burnt to the ground from the flames! But the blind man doesn’t seem too disturbed. He takes a seat in his regular LA-Z-Boy armchair and cannot for the life of him understand why the prank victims are so upset.
 
A presentation of JustForLaughsTV, the official Just For Laughs Gags YouTube channel. Home of the funniest, greatest, most amazing, most hilarious, win filled, comedy galore, hidden camera pranks in the world!