Epilogue

I Got Fired From Apple and it Changed My Life - Steve Jobs

I Got Fired From Apple and it Changed My Life – Steve Jobs

De website nodigt uit na te denken over patronen,
 
analoog aan patronen in de 430 pagina’s in het bundel op papier.
 
(d.i. het bundel vermeld in de webpagina ‘The blind leading the blind’ van het menu-item Introduction).
 
 
De kwestie Liam Allan maakt duidelijk dat we te maken hebben met een omgekeerde wereld.
 
 • Liam is het type niet dat in contact kan komen met justitie. Dit is duidelijk.
 • Dat het toch gebeurt, is omdat we te maken hebben met een gestoord gebeuren.
 • Liam heeft vertrouwen in het systeem, doch het werkt op die manier dat zijn faire mogelijkheden er onderuit worden gehaald.
  Dit is een dubbele paradox.
Hij zou voor de rest van zijn leven besmeurt zijn met een beruchte reputatie, die helemaal niet op hem van toepassing is,
indien hij niet op het allerlaatste moment uit de situatie was geraakt.
 
De kwestie in het bundel op papier kent hetzelfde patroon. Het is herkenbaar.
 
 

De website maakt duidelijk dat we ons zorgen dienen te maken nopens manifeste fouten in justitie en de politie.

 • Men kan zich niet voorstellen wat iemand met een goed karakter kan overkomen,
 • zonder reden of aanleiding, verbrijzeld worden,
 • precies door justitie, die  het omgekeerde zou moeten doen.
 
It wasn't against my will or anything

Innocent Student Was Dragged Through Hell By The Cops

 
We horen aandacht te hebben voor de belichte punten in bredere context, namelijk
 
 1. Wat Liam Allan overkwam is iets die niets met hem te maken heeft.
  Men kan zich niet indenken wat mensen kan overkomen.
  Het toont hoe broos en breekbaar een beslissing of oordeel kan zijn. Dit is de boodschap doorheen de gehele website.
  Liam Allan geraakt te nauwer nood met de hakken over de sloot: te elfder ure, 1 minuut voor 12.
  Prosecuting barrister Jerry Hayes says: the case against Liam Allan came very close to being a miscarriage of justice, “It’s just sheer incompetence.”
  Daarbij de toevalligheid dat die procureur invalt en voorkomt dat Liam in de gevangenis terecht komt en voor de rest van zijn leven opgescheept zit met een beruchte reputatie zonder mogelijkheid om in beroep te gaan (aldus de procureur in de video’s).
  Het is een procureur die daadkracht toont en een extra stap tegen de stroom in durft te gaan.
 2. De mateloze status van Diederik Stapel maakte het mogelijk te handelen als fraudeprofessor, het was zelfs geen wetenschapsfraude in de zin dat er teveel fraude in zijn onderzoek zat, het had niets te maken met wetenschap.
  1. Diederik Stapel perpetrated an audacious academic fraud by making up studies that told the world what it wanted to hear about human nature.

  Dat zoiets zoveel eindeloze jaren is kunnen blijven doorgaan, ondanks de geruchten in de 3 universiteiten waar hij werkte is een enigma!
  Het waren 2 jonge studenten die klokkenluiders waren, samen met een jonge professor … om een halt toe te roepen. Dit element valt op.

  Diederik Stapel

 

Back to menu

Met andere woorden
 

Onderhavig nawoord geeft aan wat mensen overkomt, hoe onze samenleving in elkaar zit.

Men kan niet onder stoelen of banken steken

dat gaten in het maatschappelijk systeem mogelijk maken wat structureel onmogelijk zou moeten zijn.

De onafhankelijkheid van een rechter valt soms weg.

De rechter komt in een sukkelstraatje terecht.
Allerlei tekortkomingen zijn oorzaak dat een rechter in een fout vaarwater terecht komt.

Tekortkomingen in die mate dat het neigt dat de rechter ziende blind is. Dit is een stap verder dan the blind leading the blind.

Dit is een gekend fenomeen. Men noemt het te snel geschreven vonnissen.
Vroeger noemde men dit slechte vonnissen.

Het aureool van volmaaktheid bij politie en justitie bestaat niet.

Er ontstaat een beslissing of oordeel die eng, broos en breekbaar is.

Een oordeel dient een helder inzicht te zijn nopens de kwestie.

Dit is meer dan zomaar een tekst op papier.
Het mag niet met de botte bijl zijn, niet kort door de bocht.

Een juist inzicht in een kwestie is niet altijd makkelijk, in het bijzonder indien de rechtsgang niet fair verloopt.

Dit is een heldere vaststelling die men niet mag uit het oog verliezen.

 

Back to menu

1 Before You Judge Someone – WATCH THIS | by Jay Shetty

Gepubliceerd op 13 nov. 2018

 At minute 2: the conclusion of the video
 

Back to menu

Zoals bij de notaris die steken laat vallen (menu-item Baffling, webpagina The notary) laat men ook bij justitie steken vallen.

 VRT Panorama – De notaris verdeelt

De televisie-uitzending toont tweemaal een universeel patroon: hoe iets moois afglijdt naar iets die helemaal mislukt,
m.a.w. in plaats van een betrouwbare justitie krijgen we soms net het omgekeerde.

Back to menu

Next page: Connecting the dots

2 Epic Old Man & Dripping Blood Pranks | Throwback Thursday

 

27 okt. 2016

 
Filmed in Montreal, Quebec
 
Welcome to the world-famous Just for Laughs Gags channel, where we pull public pranks on unsuspecting Montreal residents and tourists.