Hindsight is a wonderful thing

King Saul thought Goliath was too big to fight - David thought he was too big to miss.

Hindsight: the ability to understand an event or situation only after it has happened:

With (the benefit/wisdom of) hindsight, I should have taken the job.
In hindsight, it would have been better to wait.

Cambridge Dictionary
De achilleshiel van justitie is domweg struikelen door geen aandacht te hebben voor tegenstrijdigheden.

Het niet direct vaststellen van onmogelijke gegevens, misleiding – om te desoriënteren – of voorhanden liggend bewijs negeren, verstrikt geraken in inschattingsfouten, men kan het zich niet voorstellen.

Het is vreemd dat justitie geen stap terugneemt bij een oneigenlijk voorwerp.
In essentie kan je niet in aanraking komen met justitie, als er geen voorafgaandelijk gezond professioneel oordeel is.

Het kan gebeuren dat men tussen de mazen van het net valt en het voorwerp wordt van justitie, wanneer het niet van toepassing is.

De omvang van zich niet voor te stellen fouten bij eenvoudige kwesties, zoals Liam Allan – de template van de website – en andere kwesties in de website, maken duidelijk dat er binnen justitie een domein is, die tekort schiet in een normaal onafhankelijk en fair functioneren.

Men kan het monster van de schone schijn versus de harmonie van het leven niet negeren (cfr Hyacint Boquet. de eerste 2 minuten van de video). Het zou niet mogen kunnen dat Justitie kan gebruikt worden als speeltuigje.

Het is niet te rijmen dat justitie mensen beschadigt en in belabberde omstandigheden brengt.
Justitie kan geen dingen doen die helemaal niet zouden mogen kunnen gebeuren.

The court’s decision has to be a victory for common sense.

Het kan gebeuren dat justitie verstrikt geraakt in een verward beeld, zonder referenties, geen kennis heeft van gegevens en niet beseft wat er werkelijk gebeurd is. Tunnelvisie (the fact that someone considers only one part of a problem or situation, or holds a single opinion rather than having a more general understanding) of het Zondebok fenomeen

Het is als het ware dat een rechter, een jury of autoriteit in het pikdonker bezig is, een beslissing neemt, een maatregel treft, die niet van toepassing is.

Het is zoals het zich niet voor te stellen gebeuren dat een vliegtuig op een verkeerde bestemming landt, omdat in de procedures om vergissingen te voorkomen, iets over het hoofd is gezien Wrong destination

Je komt dus vast te zitten in toevalligheden en verwarring, gestuurd door foute beïnvloeding, zoiets beantwoordt niet aan de primaire vereisten van justitie. In zo’n soort willekeurig gebeuren kun je onmogelijk tot een eenduidig juist en inspirerend antwoord komen.

Justitie, een rechter, een jury of een autoriteit kan niet overhaast en schurdig te werk gaan.

Als men zich steunt op veronderstellingen kun je er volledig naast zitten en verzanden in een moeras van vergissingen met alle gevolgen van dien.

Samengevat
 
  • Justitie gaat soms duidelijk in de fout.
  • Zinloze justitie, zoals toegelicht in bovenstaand kort stukje tekst.
  • Een oncontroleerbaar gebeuren, toevallig of accidenteel getriggerd, die volledig uit de hand loopt is geen normale justitie. Het is chaos.
  • Het is een wereldwijd fenomeen.
  • Bewustwording van het fout soort justitie en dit bespreekbaar maken is nodig, omdat het raakt aan de essentie van het leven.
  • Het is niet meer van deze tijd, dat het onder het tapijt wordt geveegd. Het is maatschappelijk fout.

Back to menu

JFL Prank – Man In Woman Shoes

2 apr. 2011

 
Man likes the feeling of these open toe high heel women shoes but hasn’t mastered the walk yet.
 
A presentation of the Just For Laughs Gags. The funny hidden camera pranks show for the whole family. Juste pour rire les gags, l’émission de caméra caché la plus comique de la télé!