Immanent – ambivalent

In het leven kan de band met het mens zijn niet doorgeknipt worden. Men kan niet alles over boord gooien. Niet alles is toelaatbaar. Er is de naturel van het leven, waar mensen heel gewoon kunnen zijn. De rechten die verbonden zijn aan de natuur van het mens zijn, kunnen niet genegeerd of overschreden worden.

Ongerijmd, zoals in de Grote Van Dale staat: in strijd met het gezond verstand, ≈ dwaas, inept, zot: dat is ongerijmd; men kan hem de ongerijmdste leugens wijsmaken, Het toepassen van een rechtssysteem kan niet steunen op de ongerijmste leugens.

Serial Killer Convicted

21 okt. 2010

Canadian Air Force colonel Russell Williams pled guilty to unimaginable crimes.