Pit somebody against somebody

To put someone or something in opposition or competition with someone or something else:

That talk show is always pitting men against women.

Cambridge Dictionary

 

Wanneer justitie de mogelijkheid biedt voor iemand – die de aanblik krijgt van een stokebrand – bij middel van een voorwendsel, om justitie te gebruiken, waar het niet mogelijk is, om op die manier iemand een calvarie aan te doen.

  • Is er dan geen schaamte in de samenleving?
  • Is zo’n circus in elkaar steken nog van deze tijd?
  • Stelt men zich dan geen vragen dat die mogelijkheid moeiteloos kan gebruikt worden?
  • Doorziet men dan niet dat er inbreuken gebeuren tegen de essentie van het leven?
  • Is het toelaatbaar dat men justitie in het veld stuurt met hefbomen om in te beuken en bij middel van een breekijzer het leven van iemand kapot te maken?


Voorbeeld: execution by mistake

 

Pit somebody against somebody

Cambridge dictionary
pit someone/something against someone/something

to put someone or something in opposition or competition with someone or something else:
That talk show is always pitting men against women.

pit against – phrasal verb
make someone compete against someone else
Synonyms:
To compete, or to try to win

Two Short Stories To Give You Hope In Your Life

7 feb. 2020.

Two Short Stories To Give You Hope In Your Life – is another Dare to do. Motivation Original Video that will give you advice and courage in difficult situations. Sit back, relax and take 5 minutes out of your day to get inspired by these stories Listen to your heart…be happy…don’t give up and always believe!
 

Back to menu

Victims Get Their Phones Thrown Into A Lake

 
 

29 mei 2020

All we’re trying to do is help people cut down on their screen time. Live in the moment guys!