The blind leading the blind

Used to describe a situation where a person who knows nothing is getting advice and help from another person who knows almost nothing.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

De parabel der blinden

De parabel der blinden is een schilderij van Pieter Bruegel de Oude, gemaakt rond 1568

Pieter Bruegel’s 1568 oil painting, often called The Parable of the Blind, is what appears to be
a literal depiction of a line of blind people following each other and stumbling into a ditch, as forecast in Matthew 15:14.

 “Let them alone: they be blind leaders of the blind.
And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

In these words of Jesus, we see the guilt of those who are blind leaders of the blind.
We also see the responsibility of followers to make sure their leaders are not blind.

 

 

THE BLIND LEADING THE BLIND
 
Uninformed and incompetent people leading others who are similarly incapable.

 

Abiding in the midst of ignorance, thinking themselves wise and learned, fools go aimlessly hither and thither, like blind led by the blind.

Volharden in onwetendheid, denkend wijs en geleerd, zoals gekken doelloos naar hier en daar, zoals de blinde de blinde leidt.

 

De betekenis van ‘de parabel der blinden’:
 

 

het spel ontregelen

 

op dat moment verander je de realiteit

Drie voorbeelden

Liam Allan
Diederik Stapel
Robert Jones

Back to menu

A rape prosecution against Liam Allan collapsed after vital evidence was revealed at the last minute

Liam Allan, a 22-year-old criminology student, falsely accused, impossible into put in words.

1 Waarover gaat de website?
 
 • Liam had no idea his world was going to be turned upside down.
 • De website gaat over iets waarvan men zich niet kan voorstellen dat het kan gebeuren.
  Er wordt een fout gemaakt en het leven gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste.
  Het gehele systeem blokkeert i.p.v. dat men ziet wat er werkelijk aan de hand is.
 • Mensen die zich een oordeel vormen, laten zich schaamteloos misbruiken door de context waarin ze functioneren.
 • Er is de tegenstelling tussen het beeld van hoe de samenleving wordt voorgesteld en hoe de samenleving werkelijk functioneert.
 • Soms volstaan doodgewoon eerlijkheid en menselijkheid om een krom gebeuren te doorbreken – om het speeltuigje die men er van maakt te doen stoppen.
 • De website gaat over mensen die vast geraken in iets die structureel niet kan, iets die niet kan gebeuren.
  Het onmogelijke wordt werkelijkheid. Dit is het drama.
  Men kan zich vragen stellen: hoe kan dit gebeuren?
 
 

 

Rowing harder doesn’t help if the boat
is headed in the wrong direction.

KENICHI OHMAE

2 Het ontstaan van de website
 

De website is ontstaan naar aanleiding van merkwaardige artikels nopens Liam Allan in The Times (artikelen + toelichting zie Deel 1).

Liam is a student, falsely accused of rape and exonerated after it was revealed during the court case the police had failed to disclose vital evidence proving innocence. This case received a lot of media attention that acted as a catalyst for reviews of many other rape cases, and highlighted the failings of the CJS in relation to disclosure. He is a student that has recently graduated with a degree in Criminology and Criminal Psychology, and is now about to begin his Masters in Psychology. Liam has a personal involvement in miscarriages of justice, as well as his studies developing a keen interest in the topic, therefore wishes to assist in implementing much needed changes within the CJS.

https://www.justgiving.com/campaign/innovation-of-justice

de website belicht een Justitie paradox.

Na het onderwerp Liam Allan is er een tweede en derde deel van dezelfde strekking bijgekomen (zie lager – punt 4 – Korte inhoudsopgave).

In oorsprong is de website Engelstalig (menu-items: The Times, Videos, BBC). Het menu behoudt consistent het Engels.

 • Er is geen tekort aan voorbeelden voor ‘falsely accused, impossible to put into words’. Het menu-item Baffling maakt dit duidelijk.
  • De vervormingen, de filters en fouten die men gebruikt om tot een vonnis zonder basis te komen – de wereld van justitie die het leven van een mens ontwricht en breekt. Het is niet onder woorden te brengen.
 • Liam Allan kreeg een last op zijn schouders zonder aanleiding of oorzaak – waartegen hij twee jaar lang geen verweer had, zelfs als een criminologie student met gaven en ondersteuning. Het is het voorwerp van de website.
 • Liam Allan – subtitel van de website – is de metafoor voor de studie op papier (430 pagina’s, twee bundels hoger vernoemd en met enkele woordjes toegelicht in et volgende punt: De website is eenmetafoor).

BBC video 2 geeft in 5 minuten een goed beeld

Minuut 3 is een belangrijke passage in bovenstaande video

BBC video 4: police withholding evidence, prosecutor Jerry Hayes is speaking

Back to menu

 
 
3 De website is een metafoor
 

A metaphor is when we use the word for one thing to describe the characteristics of another.
For example, if we say

‘This city is a jungle’, we mean that the city is a wild and dangerous place.


De website heeft de herkenbare kenmerken van een studie op papier.

De studie – 430 pagina’s – is een zorgvuldig ontwikkelde tekst nopens een persoonlijke kwestie, d.i. een onmogelijk zinledig gebeuren.

 • Een abject gebeuren, een extreem irrationele immorele barbaarse daad.
 • De kwestie Liam Allan en de studie op papier zijn van dezelfde strekking.

De tekst is op luxe papier uitgeprint bij een drukker, in kleur met veel opmaak (Bundel 1: 180 pagina’s. Bundel 2: 251 pagina’s).

Voorbeeld

Het artikel ‘The Mind of a Con Man‘ in The New York Times is een tot de verbeelding sprekende mooie tekst
(12 pagina’s in Word, op de webpagina Science Fraud tot de helft ingekort).

Het artikel verklaart hoe Diederik Stapel 

‘… het verkeerde pad kiest en zichzelf stukje bij beetje een rad voor ogen draait om uiteindelijk keihard te verongelukken’.

Wat we zien en horen in de verschillende televisie- en radio uitzendingen en video’s in de website en wat we lezen in de artikels uit The Times, The New York Times en andere artikels in de website, maakt duidelijk dat de feitelijkheid van het gebeuren geen kleinigheid is.

Wetenschapsfraude op de 6e plaats op de wereldranglijst op een steenworp afstand, in Tilburg.
Het is een verbijsterende paradox.

De niet te vatten wetenschapsfraude is herkenbaar
Het is e
en metafoor voor de studie op papier om het gebrek aan betekenis van het gebeuren toegelicht op papier, over te brengen met de grootst mogelijke kracht en directheid.

De kwesties: Liam Allan, Diederik Stapel en Robert Jones – opgesomd in onderstaande inhoudsopgave – hebben het kenmerk ze ontsporen, ze botsen met de ethiek.

 Reactie Diederik Stapel:


Profiel van de Week: Diederik Stapel video van 6 minuten


Back to menu

 
4 Korte Inhoudsopgave


Deel 1
: Liam Allan: de perfecte metafoor voor het voorwerp in het bundel.
It’s just sheer incompetence according to the prosecuting barrister Jerry Hayes.
Deel 2: Diederik Stapel op de 6e plaats op de wereldranglijst voor wetenschapsfraude: compleet verzonnen onderzoek werd jarenlang prominent gepubliceerd o.a. in Science en hij kreeg een wereldvermaard podium!
Deel 3: Robert Jones wrongfully convicted. The whole story in a 5 minutes BBC video. 

Robert Jones: one of the worst racially inspired miscarriages of justitice

Robert Jones: one of the worst racially inspired miscarriages of justice ever

 

 

Liam Allan 

Diederik Stapel
Robert JonesDrie zaken die niet konden gebeuren maar toch werkelijkheid werden.


Back to menu

 

Zoiets behoort tot het domein van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Drunk Baby Prank

17 okt. 2016

What kind of mother would pour pure rum in her baby’s bottle? The same kind of mom who loves to prank people 😉 
We’re telling you, it is a pretty good trick to make your lovely baby go to sleep in a matter of seconds.

Bekijk de video’s en televisie uitzendingen a.u.b. fullscreen: fullscreen button onderaan rechts in het venster