The blunt ax – metaphor for a deficiency

Deficiencies arise from errors, wear and tear, accidents, or environmental changes. As a result, things and processes only function inadequately. A practical example is an ax that becomes blunt over time or was not sharpened from the beginning.

To say that you are going to take the axe or wield the axe means that you are going to attack unabashedly.
Whoever wields the blunt axe is ruthless. Often with words or with a pen.
Such a person does not take another person’s life lightly, but does not do this neatly with arguments, but by coming down hard on them.
The one who chops with a blunt axe is rough, rude and ruthless.

Gebreken ontstaan door fouten, slijtage, ongelukken of veranderingen in de omgeving. Daardoor functioneren dingen en processen alleen maar gebrekkig. Een praktisch voorbeeld is een bijl die na verloop van tijd bot wordt of die niet vanaf het begin is geslepen.

Het gezegde met de botte bijl hakken of de botte bijl hanteren, houdt in
dat je ongegeneerd de aanval zoekt.
Wie met de botte bijl hakt, gaat meedogenloos te keer.
Vaak met woorden of met de pen.
Zo’n persoon laat geen spaan heel van een ander, maar doet dat niet netjes met argumenten, maar door keihard van leer te trekken.
Degene die hakt met een botte bijl is ruw, grof, meedogenloos

Scary WITCHCRAFT Prank

Back to menu

2 nov. 2017

This woman has a Bachelor’s degree in Witchcraft.
 
A presentation of Just Kidding Pranks, the coolest Just For Laughs Gags sister show on YouTube. JKP is the home of the funniest, most hilarious, win filled, comedy galore, hidden camera pranks in the world!