The downside of justice

Justice – the other side of the coin is a paradox – justice can destroy a perfect life in the blink of an eye.

Downside: a disadvantage of a situation:

The downside of living here, of course, is that it is expensive.
Unemployment, inflation, and greater inequality are often the downside of a market economy.

Cambridge Dictionary
1 De keerzijde van justitie
  • Wanneer je in verband wordt gebracht met iets waarmee intrinsiek geen verband mogelijk is zit je ‘beyond legislation’.
  • Wanneer er een verkeerd beeld ontstaat: ‘voor rechter, jury of autoriteit’ zijn de referenties van het leven van toepassing.
  • Hoe er wordt omgegaan met het issue: o.a. het bespelen van entiteiten, justitie struikelt over zijn denkvermogen, draait zich een rad voor de ogen en verongelukt uiteindelijk compleet (zoals Diederik Stapel in deel 2 van deze website, wetenschapsfaude). Dan kan er geen last op je schouders komen.
  • Het struikelen en verongelukken van justitie zijn interne disfuncties.
  • Het is maatschappelijk relevant aandacht te hebben voor wat binnenin de entiteiten van justitie gebeurt.
  • Het opvoeren van een vertoning, het tegenwerken van de rechtsgang, de puzzelstukjes worden verwisselt, zodat de kwestie anders kan voorgesteld worden dan de werkelijkheid. Men kan alles voorstellen zoals men wil (cfr. de video op de webpagina: ‘Disruptive and insane’ (de eerste 1′ en 40 sec) of de Candid Camera opnames op deze website, voorbeeld de magistraat met de Rolls Royce .
  • Ondanks de opname duidelijk een meer dan manifest irrationeel gebeuren is (het is rationeel niet uit te leggen) ontstaat er een vertekend beeld en geraakt de magistraat in de onmogelijke valstrik, ondanks zijn opmerkelijk weerwerk. Dit is merkwaardig!
Important papers escaping across the landschape is a lie.

Important papers escaping across the landschape is a lie.
Voornoemde video legt uit dat dit een beeld is van een werkelijkheid die nooit heeft bestaan.

Flip side

The opposite, less good, or less popular side of something:

We’re now starting to see the flip side of the government’s economic policy.

Cambridge Dictionary

 

2 In gemoede versus het duivels dilemma
  • Het normaal functioneren van justitie, het ontsporen of het ontregelen of een kloof met de werkelijkheid en misbruik zijn een immanente maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Onverschilligheid hieromtrent is een paradox, het kan onschuldige mensen verbrijzelen.
  • Blijvende aandacht daaromtrent kan men niet naast zich neerleggen. Het is de essentie van een samenleving.
  • Een betrouwbare, faire justitie zijn een conditio sine qua non.
  • De werkelijkheid is, justitie is in tegenspraak met zich zelf, indien justitie niet in overeenstemming is met de naturel van het leven, indien ze domweg struikelt over een voorwendsel, waardoor iemand met een goed karakter, die per definitie niet kan in aanraking komen met justitie, in moeilijkheden komt, omdat het wordt toegelaten dat men justitie op een grimmige en rommelige manier kan misbruiken!

Prosecutor Jerry Hayes in the Liam Allan case says: “It’s just sheer incompetence.”
Justice is an imperfect organisation.

3 Abject ambivalent

Words can be so strong
They can do a lot of wrong
They echo in my head
While I am lying in bed
You don’t belong
Is repeated all day long
It hurts me
And I don’t know where to be


Delphine Boël:

 

Justice delayed is justice denied

Delphine with her lawyer Alain De Jonge

Delphine van Saksen-Coburg
Dochter van Albert II
Prinses van België
Koninklijke hoogheid

1 Innocently Imprisoned | Lucia de Berk | TEDxAmsterdamWomen

 
 

3 jun. 2015

Lucia worked in a hospital, where she took care of the newborn babies. She was falsely accused of committing multiple murders.
 
As a Dutch licensed pediatric nurse, Lucia de Berk (Lucia de B.) was specialized in dealing with small children and taking care of babies. She was an employee of the Juliana Children’s Hospital. In 2001 she was the subject of a miscarriage of justice. Accused for murders she didn’t commit, Lucia de Berk was sentenced to life in prison.
 
This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

2 Openbaar Ministerie faalt inzake Lucia de Berk

 
 

22 apr. 2010

Door een justitiële dwaling in maart 2003 door de rechtbank in Den Haag werd Lucia veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en die, nadat de zaak was heropend in 2008, werd vrijgesproken in 2010.

3 JFL Hidden Camera Pranks & Gags: Undercover Nun Thief

 
 

24 feb. 2011

Nun runs away with stolen goods. A presentation of the Just For Laughs Gags