The Justice Paradox

Fairness is what justice really is

Law is derived from logic and experience. It has rules to govern its application, penalties for its violation, and remedies for those aggrieved. Yet it tends to be slow, unpredictable, unnecessarily complicated at times, and selectively enforced at others. And then there are the paradoxes that make law even more enigmatic.

1 Wanneer entiteiten binnen justitie zich vergissen
   1. Wanneer op papier een beeld ontstaat die in werkelijkheid domweg niet mogelijk is;
   2. justitie ontspoort;
   3. justitie komt in de gevarenzone;
   4. er ontstaat toxisch oneigenlijk gebruik;
   5. zich niet voor te stellen pervers misbruik;
   6. disfuncties – een abject oneigenlijk gebeuren, die een mens vanuit het niets overkomt – raakt de diepste vezels van zijn bestaan;
   7. structurele disfuncties bij justitie zijn een contradictio in terminis …

Soms stelt justitie niet veel voor, voorbeeld ‘The blind leading the blind’. Moeiteloos kan iemand justitie ondermijnen en ontwrichten en wordt het een sukkelstraatje!

Justitie om de tuin leiden met vaststaande tastbare ongerijmdheden is surreëel. Zoiets neigt naar frauduleuze justitie? Dat iemand justitie de ongerijmdste leugens kan wijsmaken is in strijd met het gezond verstand. Het soort justitie die daarin verstrikt geraakt is zonder betekenis.

2 Er bestaat een justitie paradox
 • Justitie houdt zich bezig met dingen die er niet zijn.
 • Justitie tegengesteld aan wat immanent deel uitmaakt van het leven.
 • Justice opposite to the law of nature.
 • Justitie versus het geweten (de titel van de website). De essentie verdwijnt: een basis aan doodgewone eerlijkheid.
 • Er is een leemte waar justitie een substituut is van abjecte gewetenloosheid!

Lady Justice represents fairness:
she is carrying scales that represent balance in all things.
she is blindfolded in order to be fair to EVERYONE.
she has a sword to defend everyone’s rights.

Justitie doet dingen die compleet ongerijmd zijn.
Het is iets om ons zorgen over te maken.

1 Fouten bij justitie, wie controleert het Openbaar Ministerie?

 

11 nov. 2019

Het Openbaar Ministerie heeft een belangrijke taak in de maatschappij: het brengt verdachten van strafbare feiten voor de rechter. Maar als het Openbaar Ministerie zélf fouten maakt, kan dat grote gevolgen hebben, want mensen kunnen onschuldig vast komen te zitten. Kan het Openbaar Ministerie ongestraft de regels overtreden? Ingewijden maken zich zorgen en zien een lacune in het toezicht.
 
ZEMBLA onderzoekt: wie controleert het Openbaar Ministerie? Lees meer: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikel…
 
SHOCKING CONTENT

2 The Dark Side of UK Justice – Miscarriage of Justice

 

12 jun. 2020

The reality behind the unfair UK Justice.
How easily lives ruined.
Miscarriages of justice: When the innocent man gets sent to prison.
We pride ourselves on our upstanding legal system in Britain. Yet many times the same system has got it wrong, and an innocent person has been wrongly imprisoned (or worse lost their life) for a crime they did not commit.

.

Artikel De Standaard 21 mei 2016         pdf en link naar De Standaard zie lager

‘Wie te veel nadenkt over de impact van te snel geschreven vonnissen, wordt gek’

Zijn we nog een rechtsstaat die naam waardig?

Wat gaat er werkelijk om achter de schermen van de Belgische justitie? We gingen op zoek naar het antwoord op een fundamentele vraag: kunnen rechters nog naar behoren rechtspreken in dit land? Zijn we nog een rechtsstaat die naam waardig? Het antwoord is ontstellend: neen.

Op de drukke secties van onze rechtbanken van eerste aanleg is het hozen. Neem de jeugdrechtbank in Antwerpen, waar elke jeugdrechter gemiddeld 450 kinderen en jongeren opvolgt. ‘Te veel om goed te zijn’, zegt jeugdrechter Philippe Vandaele. Het neigt naar bandwerk, klinkt het op veel rechtbanken.

Fouten

De lat gaat onvermijdelijk lager. De kwaliteit van de vonnissen neemt af, geven rechters toe – al wil niemand zo ver gaan om te zeggen dat ze hun eigen uitspraken niet meer vertrouwen. ‘Soms denk ik: dit had misschien beter gekund’, zegt een beloftevolle Gentse rechter. ‘Je neemt beslissingen met een grote impact op het leven van mensen. Als je daar te veel bij stilstaat, word je gek.’

Er worden fouten gemaakt. Veel meer dan toegelaten,

De Standaard zaterdag 21 mei 2016: volledig artikel in pdf

‘Rechtspreken wordt bandwerk’

 

Back to menu

3 Japan: Guilty Until Proven Innocent | 101 East

 
 

6 okt. 2016

Japan is famous for having one of the safest societies in the world, with exceptionally low levels of crime.
 
But does this clean image hide a darker side?
 
The country’s criminal courts have almost a 100 percent conviction rate.
 
But justice in Japan relies on confessions, and police and prosecutors have been accused of abusing their authority.
 
With advances in forensic and DNA technology, an increasing number of wrongful convictions are coming to light, proving that innocent people have been imprisoned, sometimes for life.
 
101 East asks: Is justice being served in Japan?

4 How Bad Lawyers Get Rich Off People in Houston Jails

 
 

15 feb. 2021

‘It makes me feel like they’re playing a game with us’ — Some incarcerated people in Houston wait in jail for years, only to get poor representation from ’terrible lawyers.’ Here’s how the situation got so bad.

5 Peter’s journey through our broken criminal justice system

 
 

29 jan. 2019

Our video tells the story of poor Peter, a nurse, who is on a night out with friends when a fight breaks out. Accused of a crime he didn’t commit he has a nightmare journey through our broken criminal justice system.
 
Due to many years of underfunding our criminal justice system is crumbling. Things are going wrong at every level and every stage. It has become a distressing journey for victims, the accused, solicitors, barristers, court staff, judges. Write to the Lord Chancellor now to tell him to take action https://lawsociety.e-activist.com/pag…

M.a.w. dit is de  justitie paradox vernoemd in punt 2 

6 Granny Catapulted In The Garbage

 
 

27 mrt. 2015

 
Filmed in Montreal, Quebec