The Moral Compass

  • Justitie is een pijler in de samenleving en beschikt bijgevolg over ongebreidelde macht.
  • Wanneer gebrek aan voorzorg, een werkwijze die de BBC in voornoemde video’s nopens Liam Allan ‘A perversion of justice’  noemt – het woord abject wordt gebruikt – dan kom je tot gevolgen waar de impact niet van te overzien is.
  • We hebben een rechtsstaat, een beschaafd, hoog ontwikkeld land, doch in een individuele casus kom je tot de vaststelling dat het leven van een mens en zijn omgeving door justitie verbrijzeld wordt.
  • Het moreel kompas betekent in de context van deze website, dat vaandeldragers en zij met maatschappelijke status de werkelijkheid zien zoals ze werkelijk is, onomfloerst, in het reine met waarden die de rechtstaat, justitie, de ethiek en het geweten in zijn vaandel draagt.

Voorbeeld

  • Onderstaande pfd, een artikel uit De Standaard van vrijdag 24 januari 2020 pagina 10:
  • “Meerdere vorsers, onder wie een nobelprijswinnaar, hebben onder meer op Twitter bekendgemaakt dat hun papers foutieve data bevatten“.

‘Je kunt maar beter open zijn over de fouten in je onderzoek’

Het artikel is helder en duidelijk. Er wordt uitgelegd: het hoe en waarom van wat er gebeurd is. Alle elementen worden toegelicht.

De nobelprijswinnaar chemie zegt in het bijschrift van de foto in het artikel: ‘ik heb mijn werk niet goed gedaan’.

Op de website van de Royal Society of Chemistry staan er lovende woorden:

… ‘it has been universally, and rightly, praised as a model of integrity and responsibility.’

De toelichting onder het kopje : ‘Crisiscommunicatie?’ in het artikel is to-the-point: 

‘De studie in kwestie, in mei 2019 gepubliceerd  in  het topvaktijdschrift Science, was niet repliceerbaar – en dus waardeloos.’

 

Niemand kan begrijpen dat een beëdigd persoon in administratie en justitie en aanverwante entiteiten in de samenleving, domweg het omgekeerde doet van wat hij hoort te doen. De gevolgen en de impact op een mens door iemand die je in zijn macht heeft, is iets waar er geen woorden voor zijn.

De reeds toegelichte casus Liam Allan en voornoemde hyperlink naar de video nopens wat  Ricky Jakson overkomen is, zijn exemplarisch.
Twee voorbeelden van wat niet kan gebeuren, tenzij het vreselijk mank loopt in de samenleving en bij justitie.

De keerzijde van justitie: je komt als gevolg van systeemfouten in een juridische bubbel én daar loopt het nogmaals helemaal fout.

Je kunt niet de zondebok zijn voor iets die er niet is, of het label krijgen van de slechterik, wanneer die karakteristieken niet te terug te vinden zijn.

Rowing harder doesn’t help if the boat
is headed in the wrong direction.

KENICHI OHMAE

Anonymous – The Story of Aaron Swartz Full Documentary

7 sep. 2014

This film follows the story of programming prodigy and information activist Aaron Swartz. From Swartz’s help in the development of the basic internet protocol RSS to his co-founding of Reddit, his fingerprints are all over the internet. But it was Swartz’s groundbreaking work in social justice and political organizing combined with his aggressive approach to information access that ensnared him in a two-year legal nightmare. It was a battle that ended with the taking of his own life at the age of 26. Aaron’s story touched a nerve with people far beyond the online communities in which he was a celebrity. This film is a personal story about what we lose when we are tone deaf about technology and its relationship to our civil liberties.

Back to menu

 

Just For Laughs:Gags – Butcher

 

18 nov. 2015