To clarify the idea behind the website

What if truth is inconceivable, paradoxical, irrational?

What if truth is inconceivable, paradoxical, irrational, nonsensical, unbelievable?

De vaststelling:
 
– justitie kan onbetrouwbaar zijn,
– ongerijmd en volstrekt zinloos,
– in strijd met wat de perceptie tracht wijs te maken.

 

Dit is een zich moeilijk voorstelbare paradox.


Justitie is niet een mooi gestroomlijnd gebeuren, in tegendeel het is soms volstrekt willekeurig.

(zoals geformuleerd in de eerste stukje tekst op de eerste pagina van de website: de justitie paradox).

Justitie kan niet doen alsof …

Justitie is

 

– de naturel van het leven,
– waar mensen heel gewoon kunnen zijn,
– het leven zoals het is,
– eerlijk is eerlijk,
– het moreel kompas,
– menselijkheid,
– zonder schone schijn,
– justitie is een gemoedstoestand
 
Justitie is:

 

  • niet-zinloos handelen,
  • geen willekeur, haaks op de werkelijkheid van het leven.
 

Lax Conscience: Conscience that tends to follow the easy way and to find excuses for mistakes.

Als je aan een of ander merkt dat er iets doorgestoken kaart is, dan verandert de beeldvorming …

Justitie wordt een subsituut van een fout systeem …

Het fout systeem is zoals iemand voor de gek houden zoals in de candid camera opnamen, in de website, waar men een erg bizarre situatie simuleert, iets die in het werkelijke leven niet voorkomt …

Het is als de verwrongen elementen die worden gebruikt omdat justitie volledig zou vastlopen …

Omdat het justitiesysteem zou vierkant draaien, zodat men kan een constructie in elkaar steken …

Elementen die men gebruikt zoals opgesomd (onder menu-item Fairness, submenu moreel etihisch dilemma).

M.a.w. het geweten wordt overboord gegooid.

1 Anita Meyer in Bananasplit 1984

 
 

16 apr. 2014

Anita Meijer in Bananasplit 1984, presentatie Patty Brard. Helaas niet zulke goede kwaliteit maar het is ook al 30 jaar oud en komt van een oude videoband.

2 Instant Accomplice – Wife Gives Wedding Ring to Hobo

 
 

27 jul. 2013

In our Instant Accomplice gags, we recruit strangers to help them play a prank on their loved ones! A homeless guy comes to your table asking for change, what do you do? Instead of spare change, our accomplices decide to give him their wedding rings. Their partners’ reaction is priceless!